OFF Day 1 – 14 maart

Tot onze grote spijt zijn wij genoodzaakt om vooralsnog alle programmering van het Opera Forward Festival af te gelasten. Dit ten gevolge van de maatregelen van de Rijksoverheid met betrekking tot het Coronavirus. De nieuwe maatregelen gelden tot en met 6 April.

Wij houden je op de hoogte via deze site: http://bit.ly/nobcorona Wij hopen op je begrip voor deze uitzonderlijke gang van zaken.

To our great regret, for now we are forced to cancel the whole program of the Opera Forward Festival. This is due to the advice of the central government regarding the Corona virus. The new measures apply until 6 April.

We will keep you updated on this website: http://bit.ly/dnobcorona
We hope for your understanding of these exceptional circumstances.

De toekomst van de opera gaat worden bepaald door de zangers, musici en makers die nu nog student zijn. Tijdens de OFF Days programmeert De Nationale Opera gesprekken, lezingen en werksessies met studenten en docenten van kunstopleidingen uit heel Nederland. Samen onderzoeken we wat de betekenis van opera kan zijn binnen onze kosmopolitische samenleving. De OFF Days zijn openbaar en vinden plaats op 14 en 15 maart in het festivalhart in Nationale Opera & Ballet. 

Op zaterdag 14 maart vindt OFF Day 1 plaats. Het Opera Forward Festival is onlosmakelijk verbonden met het kunstvakonderwijs. Op deze dag kijkt het Opera Forward Festival samen met studenten, alumni en docenten terug op 5 jaar OFF en kijken we 30 jaar vooruit.

Programma 14 maart: “De ruimte voor het gesprek”

De creatie van nieuwe opera’s waarin we de verhalen en klanken van onze tijd horen, begint met een gesprek tussen mensen, die hun urgentie onder woorden brengen. Met “De ruimte voor het gesprek” wil het Opera Forward Festival op zaterdagmiddag 14 maart een lans te breken voor het gesprek waarin inspiratie, kwetsbaarheid, interesse, urgentie, meningsverschil en openheid de sleutelwoorden vormen.

12.30 – 13.00 Inloop

13.00 – 13.15 Welkom door Anthony Heidweiller

13.15 – 13.45 De ruimte voor het gesprek
Inleiding op het thema door Monique Leijgraaf, docent en onderzoeker op het gebied van diversiteit en kritisch burgerschap, hogeschool iPabo.

13.50 – 14.10 Presentatie OFF Talent team
Studenten geven een inkijkje in het interdisciplinaire werkproces van de afgelopen maanden, richting hun voorstelling die volgende week tijdens de OFF Nights gespeeld gaat worden.

14.15 – 15.00 De ruimte voor het gesprek: break-out-sessies
Vijf groepen gaan onder leiding van een gespreksleider aan verschillende tafels binnen NO&B het gesprek met elkaar aan.

15.15 – 15.40 Muzikale presentaties Nederlandse Filmacademie i.s.m. componist Nuno Lobo (OFF Alumnus 2019)
Een onderzoek naar de relatie tekst en muziek.

15.45 – 16.30 De ruimte voor het gesprek: plenair
Onder leiding van Monique Leijgraaf geven de vijf gespreksleiders een reflectie van hun tafel.

16.30 – 16.40 Presentatie van het winkelproject in Bos en Lommer
Door studenten Creative Performance Lab, Conservatorium Amsterdam.

16.40 – 17.30 Interview en Q&A met regisseur Ivo van Hove
Door Peggy Olislaegers.

17.30 – 18.15 Audiovisuele installaties naar aanleiding van de opera Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny
Met de opera Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny als uitgangspunt, hebben interdisciplinair samengestelde teams van studenten audiovisuele installaties ontwikkeld. Na een korte toelichting zijn deze installaties te bezoeken. Een project in samenwerking met Sandberg Instituut, Conservatorium van Amsterdam (studierichting pop), Universiteit van Amsterdam (MA International Dramaturgy), International Institute for Social History, Nederlands Institute for Sound & Vision.

Download het gratis ticket