OFFSpring: In Nabijheid

Een ontmoeting tussen twee muzikale werelden

Ontmoeting staat centraal in de muziektheaterfilm In Nabijheid, gecreëerd door een nieuwe generatie makers. Verdi’s opera Aida vormt een vertrekpunt voor een ontmoeting van twee muzikale werelden, die van de Afro-Surinaamse muziekformatie Black Harmony en het Koor van De Nationale Opera.

Het jonge artistieke team nam de ontstaanscontext van de opera Aida (1871) als uitgangspunt. Daarbij stootten ze op het onderliggende imperialistische discours waarin Giuseppe Verdi het werk componeerde. Hij schreef zijn opera, over een Ethiopische prinses in Egyptische gevangenschap, voor het operahuis van Caïro, zonder zelf ooit voet te zetten in Egypte. Het Egypte dat hij schetst, komt niet verder dan een typisch oriëntaalse fantasie.

Ontmoeting
Dat wilde het artistieke team van deze vierde OFFspring-productie, dat het verzoek had gekregen zich zowel door Aida als Amsterdam-Zuidoost te laten inspireren, anders doen. Vanuit een bewustzijn van structurele ongelijkheid, besloten ze zich gedurende het gehele artistieke proces op een radicaal andere wijze tot Amsterdam-Zuidoost te verhouden dan Verdi ten opzichte van Egypte had gedaan. Ze zochten de ontmoeting met artiesten uit het stadsdeel, niet louter als inspiratiebron voor hun werk, maar als stemmen en mede-makers van een nieuw, gezamenlijk project.

Het decoratelier als setting
In Nabijheid  is opgenomen in het decoratelier van Nationale Opera & Ballet in Amsterdam-Zuidoost, een plek waar nieuwe verhalen worden gebouwd en oude verhalen in houten kisten liggen opgeslagen. In nabijheid van het verleden en op het ritme van poëzie van stadsdichter Gershwin Bonevacia beginnen de beide koren aan een muzikale zoektocht naar elkaar: hoe kun je een collectief vormen en toch je eigen stem behouden?

‘Het allermoeilijkste lijkt mij iets nieuws durven te betekenen…’ (Een wereld zonder mensen, Gershwin Bonevacia)

OFFSpring
OFFspring is een reeks van bijzondere producties door jonge makers en artiesten die hebben deelgenomen aan eerdere edities van ons Opera Forward Festival. De makers gaan in dialoog met de grote operatitels die De Nationale Opera oorspronkelijk dit najaar had geprogrammeerd én met de diverse wijken van de stad Amsterdam en haar bewoners.

De opdracht van het artistieke team van In Nabijheid  luidde: maak een nieuwe opera die Aida en het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost als vertrekpunt neemt.

Bekijk de festival trailer:

Team & cast