Spoken Word Performance: Lev Avitan

Een spoken word performance over woede

Binnen Opera Forward staat, behalve opera, de ontmoeting van opera met andere kunstvormen centraal. Daarom werd, in het verlengde van de opera The Seven Deadly Sins, aan zeven spoken word-artiesten, gevraagd om ieder een performance te maken over een van de zeven hoofdzonden. Het resultaat hoor je tijdens OFF Night #1 op 18 maart. Lev Avitan neemt de hoofdzonde woede voor zijn rekening. 

Lev Avitan
Lev Avitan presenteert zichzelf als een maatschappelijk geëngageerd spreker door zich nadrukkelijk te richten op sociale thematieken uit de samenleving. Hij houdt zijn publiek met thema’s als identiteit en integratie een spiegel voor. Hij deed dit eerder al op plekken als Down the Rabbit Hole en het Lowlands festival. Met zijn kunst hoopt Lev mensen bij elkaar te kunnen brengen en bij te kunnen dragen aan het denken over maatschappelijke vooruitgang.

Lev Avitan over de hoofdzonde woede
“Mij is de hoofdzonde woede toebedeeld en ik denk met goede reden. In het licht van onrecht en perversie in de wereld is er namelijk veel om kwaad over te zijn. Ik ben bovendien van mening dat we iets kunnen leren over de wereld als we we luisteren naar waar mensen woedend over zijn. 

Dit stuk schreef ik in de weken dat ik voor mijn moeder zorgde toen zij ongeneselijk ziek met uitgezaaid longkanker aan bed gekluisterd was. Hoewel zij haar Joodse geloof niet actief praktiseerde was God altijd aanwezig in haar denken. Het eerste gedeelte van het stuk over mijn moeders leven bestaat vrijwel vooral uit letterlijke citaten die zij in de laatste maanden van haar leven met mij deelde. Ze kon niet bevatten dat een liefdevolle God haar zo structureel van kinds af aan met zo veel ongeluk en leed kon opzadelen. De woede die dit onbegrip genereert is zeker ook aanwezig in mij. De staat van de wereld kan ik moeilijk rijmen met het bestaan van een Bijbelse God. De drijfveer van al mijn teksten is het geloof dat een betere wereld mogelijk is als wij deze actief samen willen maken.”

Foto: Milagro Elstak

Bekijk de festival trailer: