Spoken Word Performance: Stryder

Een spoken word performance over hoogmoed/trots

Binnen Opera Forward staat, behalve opera, de ontmoeting van opera met andere kunstvormen centraal. Daarom werd, in het verlengde van de opera The Seven Deadly Sins, aan zeven spoken word-artiesten, gevraagd om ieder een performance te maken over een van de zeven hoofdzonden. Het resultaat hoor je tijdens OFF Night #1 op 18 maart. Stryder neemt de hoofdzonde hoogmoed/trots voor zijn rekening. 

Stryder
Stryder is Palestijn, poëet en op het nippertje nog een kind van de jaren 80. Een simpele man, maar wel een met een uitgesproken mening. Hij groeide op in een tijdperk waarin hiphop de jeugd inspireerde en prikkelde tot nadenken. Dit leidde ertoe dat hij al vroeg de kracht van het woord leerde kennen.

Stryder over trots
“Persoonlijk prikkelt het mij dat trots door heel veel mensen in eerste instantie niet als zonde wordt beschouwd. Sterker nog, heel veel mensen interpreteren het als een positieve eigenschap. En juist daar zit het gevaar van de zonde voor mij in. Trots heeft een verblindend effect op mensen en laat ons soms moedwillig doen wat slecht voor ons is. 

Bij het uitwerken van mijn tekst heb ik stil proberen te staan bij wat de rol van trots is geweest – en nog steeds is – voor de verwerking van oorlog binnen de Palestijnse gemeenschap. Daarmee heb ik geprobeerd zowel de zonde als generatie op generatie overgedragen traumaverwerking in een ander licht te plaatsen.”

Foto: Milagro Elstak

Bekijk de festival trailer: